Unieke havenkom niet verplaatsen naar Strandeiland

havenkomDe schepen van de Bruinevloot Harderwijk vormen samen met de molen De Hoop en de scheepswerf Veluvia een uniek gezicht van Harderwijk. Wij vinden dat dit zo moet blijven en zelfs verbeterd kan worden met een visafslag als aanvulling.

Op deze manier heeft Harderwijk een publiekstrekker die, zich kan vergelijken met die van Elburg en Spakenburg. Een dergelijke historische plek in de stad trekt andere bezoekers dan een strandeiland en het Dolfinarium. Een goed ingerichte havenkom met de juiste ingrediënten als een molen, visafslag, scheepswerf en natuurlijk onze mooie oude, historische schepen kan dus aanvullend werken voor het bezoekersaantal en maakt het voor Harderwijkers aantrekkelijk om via de boulevard lekker langs de haven te wandelen.

De bruinevloot van Harderwijk zou graag zien dat het gemeentebestuur kiest voor een aanpak die aanvullend werkt, namelijk de bij elkaar behorende onderdelen bij elkaar te plaatsen in een historische context.

De stichting Visafslag heeft haar plannen echter veranderd. Blijkbaar moet er hoe-dan-ook of waar-dan-ook een visafslag komen. Van een duidelijke voorkeur is geen sprake getuige eerdere plannen:

STICHTING HOOPT VISAFSLAG TE OPENEN TIJDENS VISSERIJDAGEN 2013

Nu de provincie Gelderland heeft toegezegd de portemonnee te trekken, lijkt de weg definitief vrij voor herbouw van de historische visafslag. En dan te bedenken dat stichting Vischafslag Harderwijk bijna de handdoek in de ring had gegooid toen een club bewoners met een succes een campagne was gestart om de komst van de visafslag aan de Havendam te dwarsbomen.

“Buitengewoon goed nieuws”, verklaart Rob Spierenburg, secretaris van de stichting Vischafslag. Het wachten is nu alleen nog op het gemeentebestuur, dat een locatie moet aanwijzen. Zowel de provincie als de stichting geeft de voorkeur aan herbouw naast Molen de Hoop en scheepswerf Veluvia. Spierenburg heeft er het volste vertrouwen in dat de gemeente over de brug komt. “Het college van B&W én de gemeenteraadsfracties zijn positief over de herbouw.”

Spierenburg benadrukt wel dat de stichting er nog lang niet is. “Als we een locatie hebben dan moeten er eerst plannen worden gemaakt.

Vervolgens moeten die worden teruggekoppeld naar de provincie en de gemeente. Pas dan kunnen we aan de slag.” Spierenburg durft wel alvast een voorzichtige voorspelling te doen over de openingsdatum. “Hopelijk tijdens de Visserijdagen in 2013.”

Dat de visafslag er naar alle waarschijnlijkheid toch gaat komen, is opmerkelijk. De stichting Vischafslag heeft namelijk een aantal roerige jaren achter de rug. Aanvankelijk zetten de leden zich vol overtuiging in voor de herbouw van de visafslag op de hoek Grote Oosterwijck-Havendam. Dat plan viel echter slecht in de smaak bij de omwonenden. Uiteindelijk wisten zij het college ervan te overtuigen de steun voor het plan in te trekken.

(BRON: De Stentor 200112)

Het laatste nieuws is dat de stichting de visafslag toch graag op het

Dit is toch een geweldig plaatje?

strandeiland ziet verrijzen. De botterstichting wil daarin meegaan door dan haar schepen in de havenkom bij het strandeiland te leggen. De Vereniging Bruinevloot Harderwijk vindt dit onverstandig. Ten eerste trek je de publiekstrekkers uit elkaar waardoor er geen versterking en aanvulling van elkaar plaatsvindt, maar versnippering. Daar is Harderwijk toch niet bij gebaat? Praktisch is de keuze ook niet: het strandeiland ligt in het verlengde van de Bruggestraat, een bekend uitgaansgebied van Harderwijk. Wat gebeurt er op de schepen als ’s avonds de horeca dichtgaat? Worden de schepen een openbaar toilet? Of erger? Wij hebben hier zo onze bedenkingen bij.

In de Harderwijker politiek is men het nog niet eens. Het CDA is kritisch over de keuze van de locatie op het Strandeiland, zo valt te lezen in de Stentor en op harderwiek.nl.

De Bruinevloot Harderwijk pleit voor een samenwerking met de andere “culturele ingrediënten” zodat we met elkaar een mooi visitekaartje van Harderwijk kunnen realiseren. Zeker weten dat daar mensen voor komen kijken.

Wat vindt u ervan? Reageer hier.

5 Responses to Unieke havenkom niet verplaatsen naar Strandeiland