Ontwikkelingen

Bruinevloot juicht komst Visafslag toe

Er is in Harderwijk momenteel een discussie gaande over het initiatief van de Stichting Vischafslag Harderwijk om het gebouw van de voormalige visafslag te laten herrijzen in Harderwijk. Maandagavond 11 februari 2013 hebben de leden van de Vereniging Bruinevloot Harderwijk bij elkaar gezeten om het standpunt van de vereniging hierover te bespreken. Heeft de vereniging dan enig belang bij de komst van een visafslag? Of heeft onze vereniging überhaupt enige invloed op de komst of de locatie ervan? Wij pretenderen dat niet. De Bruinevloot van Harderwijk is maar een kleine vereniging, met een stuk of 14 schepen in en rond haven van Harderwijk en wij timmeren meer aan onze schepen dan aan de weg. De meeste vrije tijd van de schippers gaat vooral in het onderhoud van de schepen zitten als er niet mee gevaren wordt. Ons belang is enerzijds dat we een veilige en bereikbare ligplaats hebben voor onze schepen. Het andere belang is dezelfde als die van Harderwijk: een Vissershaven die recht doet aan het historische verleden.

Dat een ligplaats bereikbaar moet zijn, spreekt voor zich. We hopen daarom dat in de plannen van het waterfront een eventuele brug over de haven beweegbaar zal zijn, zodat deze open kan als we erdoor willen varen. Zodoende blijven de Randmeren voor onze schepen bereikbaar. De laatste berichten bevestigen een beweegbare brug in het plan. Daar zijn we blij mee. Daarnaast vinden we de ligplaatsen op huidige locatie, de oude vissershaven, een prachtige plek. Met onze schepen, de molen, de botters van de botterstichting en de historische scheepswerf Veluvia vormen we een prachtig plaatje waarvan voorbijgangers regelmatig foto’s maken. We zijn ook blij dat onze schepen over het algemeen dicht bij elkaar liggen. Wel zo gezellig, maar ook veilig. Een schipper die naar zijn schip gaat om te controleren of alles er nog bij ligt zoals het hoort, bekijkt ook vaak de andere schepen even. Zo hebben we gauw door of er wat loos is.

Haven van Spakenburg

Historische haven van Spakenburg

Foto van Botterwerf "De Hellege'

Botterwerf Elburg

Welk belang hebben we dan bij de toekomstige Visafslag en een eventuele botterhelling? Wij zijn per slot van rekening helemaal geen partij in dit initiatief. Maar wij zijn wel begaan met de historie van de Harderwijkse Vissershaven. Wij denken dat de komst van de Visafslag in Harderwijk een welkome aanvulling is op de al aanwezige historische elementen. We juichen dit initiatief van harte toe en vinden het geweldig dat Stichting Vischafslag Harderwijk zich daarvoor inspant. We betreuren het dat het bestuur van deze stichting zich ontmoedigd voelt vanwege alle weerstand die op hen afkomt en we begrijpen hun gevoel. Toch willen we graag onze mening laten horen over de plannen van de huidige locatie voor de Visafslag en een mogelijke botterhelling.

Wij vinden dat een Visafslag en een mogelijke scheepshelling gesitueerd zou moeten zijn naast de molen, vanaf het gemeentehuis gezien links van de molen. Een visafslag en botterhelling op deze plek is een prachtige aanvulling in dit gedeelte van de haven dat historie ademt. Door de historische elementen rondom de havenkom te centreren, ontstaat een aanvullend geheel wat attractief kan werken. Vergelijk de plaatsen Elburg en Spakenburg. Deze plaatsen trekken publiek wat afkomt op het historische plaatje. Het zou vreemd zijn als men in Elburg besluit de botters en de scheepswerf te verhuizen naar de Rivièra camping of dat Spakenburg de schepen in de nieuwe Zuyderzeehaven zou willen leggen.

Ook vanuit commercieel gezichtspunt is een geconcentreerde situering van de historische elementen aan te bevelen. Door de havenkom nog aantrekkelijker te maken door meer activiteiten rondom een botterhelling, een visafslag, de molen en de schepen van de Bruinevloot en de Botterstichting, kan de haven een lust voor het oog zijn. Menige bezoeker van Elburg en Spakenburg zal ook in Harderwijk komen kijken. Op deze manier creëert men een extra publiekstrekker, naast het nieuwe waterfront. We hopen van harte dat het bestuur van de Stichting Vischafslag Harderwijk en het gemeentebestuur ontvankelijk is voor deze argumenten in het belang van Harderwijk en Harderwijk als voormalige Zuiderzeestad eer aan doet.

Wij willen graag, waar mogelijk en gewenst, ons steentje bijdragen.

Haven en molen Harderwijk

Links van de molen: een prachtige locatie voor een Visafslag toch?

Unieke havenkom niet verplaatsen naar Strandeiland

havenkomDe schepen van de Bruinevloot Harderwijk vormen samen met de molen De Hoop en de scheepswerf Veluvia een uniek gezicht van Harderwijk. Wij vinden dat dit zo moet blijven en zelfs verbeterd kan worden met een visafslag als aanvulling.

Op deze manier heeft Harderwijk een publiekstrekker die, zich kan vergelijken met die van Elburg en Spakenburg. Een dergelijke historische plek in de stad trekt andere bezoekers dan een strandeiland en het Dolfinarium. Een goed ingerichte havenkom met de juiste ingrediënten als een molen, visafslag, scheepswerf en natuurlijk onze mooie oude, historische schepen kan dus aanvullend werken voor het bezoekersaantal en maakt het voor Harderwijkers aantrekkelijk om via de boulevard lekker langs de haven te wandelen.

De bruinevloot van Harderwijk zou graag zien dat het gemeentebestuur kiest voor een aanpak die aanvullend werkt, namelijk de bij elkaar behorende onderdelen bij elkaar te plaatsen in een historische context.

De stichting Visafslag heeft haar plannen echter veranderd. Blijkbaar moet er hoe-dan-ook of waar-dan-ook een visafslag komen. Van een duidelijke voorkeur is geen sprake getuige eerdere plannen:

STICHTING HOOPT VISAFSLAG TE OPENEN TIJDENS VISSERIJDAGEN 2013

Nu de provincie Gelderland heeft toegezegd de portemonnee te trekken, lijkt de weg definitief vrij voor herbouw van de historische visafslag. En dan te bedenken dat stichting Vischafslag Harderwijk bijna de handdoek in de ring had gegooid toen een club bewoners met een succes een campagne was gestart om de komst van de visafslag aan de Havendam te dwarsbomen.

“Buitengewoon goed nieuws”, verklaart Rob Spierenburg, secretaris van de stichting Vischafslag. Het wachten is nu alleen nog op het gemeentebestuur, dat een locatie moet aanwijzen. Zowel de provincie als de stichting geeft de voorkeur aan herbouw naast Molen de Hoop en scheepswerf Veluvia. Spierenburg heeft er het volste vertrouwen in dat de gemeente over de brug komt. “Het college van B&W én de gemeenteraadsfracties zijn positief over de herbouw.”

Spierenburg benadrukt wel dat de stichting er nog lang niet is. “Als we een locatie hebben dan moeten er eerst plannen worden gemaakt.

Vervolgens moeten die worden teruggekoppeld naar de provincie en de gemeente. Pas dan kunnen we aan de slag.” Spierenburg durft wel alvast een voorzichtige voorspelling te doen over de openingsdatum. “Hopelijk tijdens de Visserijdagen in 2013.”

Dat de visafslag er naar alle waarschijnlijkheid toch gaat komen, is opmerkelijk. De stichting Vischafslag heeft namelijk een aantal roerige jaren achter de rug. Aanvankelijk zetten de leden zich vol overtuiging in voor de herbouw van de visafslag op de hoek Grote Oosterwijck-Havendam. Dat plan viel echter slecht in de smaak bij de omwonenden. Uiteindelijk wisten zij het college ervan te overtuigen de steun voor het plan in te trekken.

(BRON: De Stentor 200112)

Het laatste nieuws is dat de stichting de visafslag toch graag op het

Dit is toch een geweldig plaatje?

strandeiland ziet verrijzen. De botterstichting wil daarin meegaan door dan haar schepen in de havenkom bij het strandeiland te leggen. De Vereniging Bruinevloot Harderwijk vindt dit onverstandig. Ten eerste trek je de publiekstrekkers uit elkaar waardoor er geen versterking en aanvulling van elkaar plaatsvindt, maar versnippering. Daar is Harderwijk toch niet bij gebaat? Praktisch is de keuze ook niet: het strandeiland ligt in het verlengde van de Bruggestraat, een bekend uitgaansgebied van Harderwijk. Wat gebeurt er op de schepen als ’s avonds de horeca dichtgaat? Worden de schepen een openbaar toilet? Of erger? Wij hebben hier zo onze bedenkingen bij.

In de Harderwijker politiek is men het nog niet eens. Het CDA is kritisch over de keuze van de locatie op het Strandeiland, zo valt te lezen in de Stentor en op harderwiek.nl.

De Bruinevloot Harderwijk pleit voor een samenwerking met de andere “culturele ingrediënten” zodat we met elkaar een mooi visitekaartje van Harderwijk kunnen realiseren. Zeker weten dat daar mensen voor komen kijken.

Wat vindt u ervan? Reageer hier.