Bruinevloot juicht komst Visafslag toe

Er is in Harderwijk momenteel een discussie gaande over het initiatief van de Stichting Vischafslag Harderwijk om het gebouw van de voormalige visafslag te laten herrijzen in Harderwijk. Maandagavond 11 februari 2013 hebben de leden van de Vereniging Bruinevloot Harderwijk bij elkaar gezeten om het standpunt van de vereniging hierover te bespreken. Heeft de vereniging dan enig belang bij de komst van een visafslag? Of heeft onze vereniging überhaupt enige invloed op de komst of de locatie ervan? Wij pretenderen dat niet. De Bruinevloot van Harderwijk is maar een kleine vereniging, met een stuk of 14 schepen in en rond haven van Harderwijk en wij timmeren meer aan onze schepen dan aan de weg. De meeste vrije tijd van de schippers gaat vooral in het onderhoud van de schepen zitten als er niet mee gevaren wordt. Ons belang is enerzijds dat we een veilige en bereikbare ligplaats hebben voor onze schepen. Het andere belang is dezelfde als die van Harderwijk: een Vissershaven die recht doet aan het historische verleden.

Dat een ligplaats bereikbaar moet zijn, spreekt voor zich. We hopen daarom dat in de plannen van het waterfront een eventuele brug over de haven beweegbaar zal zijn, zodat deze open kan als we erdoor willen varen. Zodoende blijven de Randmeren voor onze schepen bereikbaar. De laatste berichten bevestigen een beweegbare brug in het plan. Daar zijn we blij mee. Daarnaast vinden we de ligplaatsen op huidige locatie, de oude vissershaven, een prachtige plek. Met onze schepen, de molen, de botters van de botterstichting en de historische scheepswerf Veluvia vormen we een prachtig plaatje waarvan voorbijgangers regelmatig foto’s maken. We zijn ook blij dat onze schepen over het algemeen dicht bij elkaar liggen. Wel zo gezellig, maar ook veilig. Een schipper die naar zijn schip gaat om te controleren of alles er nog bij ligt zoals het hoort, bekijkt ook vaak de andere schepen even. Zo hebben we gauw door of er wat loos is.

Haven van Spakenburg

Historische haven van Spakenburg

Foto van Botterwerf "De Hellege'

Botterwerf Elburg

Welk belang hebben we dan bij de toekomstige Visafslag en een eventuele botterhelling? Wij zijn per slot van rekening helemaal geen partij in dit initiatief. Maar wij zijn wel begaan met de historie van de Harderwijkse Vissershaven. Wij denken dat de komst van de Visafslag in Harderwijk een welkome aanvulling is op de al aanwezige historische elementen. We juichen dit initiatief van harte toe en vinden het geweldig dat Stichting Vischafslag Harderwijk zich daarvoor inspant. We betreuren het dat het bestuur van deze stichting zich ontmoedigd voelt vanwege alle weerstand die op hen afkomt en we begrijpen hun gevoel. Toch willen we graag onze mening laten horen over de plannen van de huidige locatie voor de Visafslag en een mogelijke botterhelling.

Wij vinden dat een Visafslag en een mogelijke scheepshelling gesitueerd zou moeten zijn naast de molen, vanaf het gemeentehuis gezien links van de molen. Een visafslag en botterhelling op deze plek is een prachtige aanvulling in dit gedeelte van de haven dat historie ademt. Door de historische elementen rondom de havenkom te centreren, ontstaat een aanvullend geheel wat attractief kan werken. Vergelijk de plaatsen Elburg en Spakenburg. Deze plaatsen trekken publiek wat afkomt op het historische plaatje. Het zou vreemd zijn als men in Elburg besluit de botters en de scheepswerf te verhuizen naar de Rivièra camping of dat Spakenburg de schepen in de nieuwe Zuyderzeehaven zou willen leggen.

Ook vanuit commercieel gezichtspunt is een geconcentreerde situering van de historische elementen aan te bevelen. Door de havenkom nog aantrekkelijker te maken door meer activiteiten rondom een botterhelling, een visafslag, de molen en de schepen van de Bruinevloot en de Botterstichting, kan de haven een lust voor het oog zijn. Menige bezoeker van Elburg en Spakenburg zal ook in Harderwijk komen kijken. Op deze manier creëert men een extra publiekstrekker, naast het nieuwe waterfront. We hopen van harte dat het bestuur van de Stichting Vischafslag Harderwijk en het gemeentebestuur ontvankelijk is voor deze argumenten in het belang van Harderwijk en Harderwijk als voormalige Zuiderzeestad eer aan doet.

Wij willen graag, waar mogelijk en gewenst, ons steentje bijdragen.

Haven en molen Harderwijk

Links van de molen: een prachtige locatie voor een Visafslag toch?